Casino.no

Ser mørke skyer. Jan Erik Kjerpeseth, ser mørke skyer i horisonten for en allerede hardt presset frivillighet og breddeidrett.

Bankene varsler tøffere tider for breddeidretten

Artikkel er publisert: 6. May, 2013 kl. 9:00

DEL:

Flere banksjefer tror det blir mindre gavemidler, lån og sponsorater til breddeidretten som en konsekvens av nye krav til bankenes egenkapital.

Viseadministrerende direktør i Sparebanken Vest, Jan Erik Kjerpeseth, ser mørke skyer i horisonten for en allerede hardt presset frivillighet og breddeidrett. Han har lenge vært ute i media med klare advarsler om at de nye kravene til bankenes egenkapital kan komme til å få store følger for mange, også for idrettslag og annen frivillig aktivitet. De neste tre årene kan bli magre, om reglene regjeringen ønsker å innføre blir en realitet.

– Vi snakker om at det er flere titalls millioner vi deler ut hvert år. Sparebanker er eid av regionen og mye av pengene bankene går i overskudd, skytes tilbake inn i lokalmiljøet i form av gaver og annen støtte. Dette i motsetning til forretningsbankene, som deler sitt hovedutbytte ut til aksjonærer, og som ikke trenger å tenke på lokale forhold. Her skiller de to bankmodellene seg, innleder Kjerpeseth.

Hevet renta

DnB satte sist uke opp renta med 0,3 prosentpoeng. Det med bakgrunn i strengere kapitalkrav som argumentasjon – til høylytte protester fra blant annet forbrukerminister Inga Marte Thorkildsen. Hun mente banken, som er ventet å foreslå et utbytte på 3,4 milliarder i 2012, heller burde kutte i nettopp utbyttet til aksjonærene. DnB deler ut 25 prosent utbytte av bankens resultat fra 2012 senere i år, men har som langsiktig målsetning å ha et årlig utbytte på det dobbelte. Blant annet så advarer noen av dagens aksjonærer mot ytterligere kutt i utbyttet, da de mener det allerede er på et for lavt nivå. En bank skal være et fornuftig og attraktivt sted å plassere pengene sine, noe det ikke er om utbyttet holdes tilbake eller settes ned. Et pussig poeng oppe i debatten rundt de nye kapitalkravene, er at staten Norge eier 34 prosent av aksjene i forretningsbanken DNB

Fra Brann til bredde

Sparebanken Vest er en meget stor aktør når det gjelder det allmennyttige gavefondet og selvsagt rene sponsorkroner. Du har sikkert sett banken som hovedsponsor på Brann sine drakter. De er over alt i breddeidretten ellers på Vestlandet også.

– Jeg tror at de nye kapitalkravene til bankene vil bety noe for idretten. Siden alle banker må bygge egenkapital, så er det naturlig at de holder mer igjen av pengene, som ellers kunne vært fordelt ut i gaver eller gitt i lån til å øke veksten i den enkelte region. Vi har i år budsjettert med rundt 35 millioner i gavemidler om representantskapet er enig i det, mens vi tidligere har vært oppe i over 100 millioner i vårt gavefond årlig. Selvsagt merkes dette ute i frivilligheten, mener Kjerpeseth.

Vesentlig aktør

Hvor viktig Sparebankenes bidrag for frivillighet og gode formål er beskrives kanskje best med historisk tallmateriale. I perioden 2003-2011 har sparebankene alene delt ut formidable fem milliarder kroner i gaver. Bare i 2010 var tallet 735 millioner kroner i rene gaver til kultur og idrett.  Dermed bekrefter det bankenes viktige posisjon som gaveformidlere.

– Utdeling av gaver til allmennyttige formål er en viktig del av Sparebanknæringens egenart og grunntanke. 735 millioner kroner er et formidabelt bidrag, som kommer små og store formål over hele landet til gode. Dette er en videreføring av 190 års historie, hvor det å pløye deler av overskuddet fra bankdriften tilbake i lokalsamfunnet gjennom gaver har vært en sentral del av bankenes virksomhet, sier Næringspolitisk direktør i Sparebankforeningen Ole Morten Geving.

Skrevet av: Rolf Hansen

Kommentarer

kommentarer