Casino.no

Uten konklusjon. - Vi diskuterer stadig nye tiltak om hvordan vi kan etterkomme det som kommer av nye kapitalkrav, uten at vi har konkludert på noen som helst måte enda, sier Kjetil Hauge, Informasjonssjef i Sparebanken Møre.

Færre spillemidler til breddeidretten

Artikkel er publisert: 6. May, 2013 kl. 1:21

DEL:

Etterslepet på spillemidler er fortsatt på over to milliarder, og innfasingen av Tippenøkkelen ser ut til å først skje som annonsert i 2015. Støttemidler fra bankene er viktigere enn noen sinne.

Nye krav kan gå utover samfunnsnyttge formål

Mer av overskuddet må settes av til egenkapital, og derav lavere utbytte og midler til samfunnsnyttige formål. Må en bank kutte kostnadene, vil også det kunne føre til en langt mer kynisk vurdering av sponsorater.

I Møre og Romsdal er Sparebanken Møre en gigant på gavemidler og sponsorater ut til breddeidrett, kultur og frivillighet. De er blant hovedsponsorene fra Tippeliga i Molde og Ålesund ned til klubber på nederste trinn i seriesystemet og aldersbestemte klasser. Også på Nord-Vestlandet kan det gå mot smalhans for breddeidretten, om de nye kapitalkrava fører til mindre utbytte. Banken har oppe flere forslag til vurdering, for hvordan man  kan etterkomme regjeringens forventende nye krav til økt egenkapital. Scenarioet som Sparebanken Vest setter opp, er ett av de som ligger på skrivebordet i Sparebanken Møre.

– Vi diskuterer stadig nye tiltak om hvordan vi kan etterkomme det som kommer av nye kapitalkrav, uten at vi har konkludert på noen som helst måte enda. Vi snakker om ti-femten tiltak som er en del av den strategiske planen vi legger for åra fremover. Det temaet du tar opp, er blant de tiltakene vi har på bordet, sier Informasjonssjef i Sparebanken Møre, Kjetil Hauge.

Overlegen

Sparebanken Vest har en annen eierstruktur enn Sparebanken Møre. Likhetstrekkene er allikevel store på bidragene bankene har skuffet ut i lokalsamfunnet av sine overskudd. Sparebanken Møre har overrekt sjekker for over 600 millioner kroner de siste ti år. I år forventes det at 110 millioner kroner deles ut til gode formål. Det er omtrent som rekordåret 2011.

– Vi eies 54 prosent av lokalsamfunnet og 46 prosent av egenkapitalbevisholdere. Om vi må gå til det skritt å dele ut mindre utbytte til aksjonærene, så må vi også dele ut mindre til blant annet gode formål i lokalsamfunnet. Jeg tror ikke myndighetene helt har tenkt på lokalsamfunnet og breddeidretten, når kravene fra Europa kom på bordet til regjeringa, sier Hauge.

 Hos Finansdepartementet ser man ingen grunn til å kommentere bankenes redsel, for å ikke kunne bidra ovenfor lokalsamfunnet i like stor grad lenger.

– Finansministeren har varslet at de nye reglene for bankene vil komme i løpet av kort tid. Det er ikke naturlig å kommentere dette ytterligere nå, og kanskje greit at ulike aktører avventer hva som faktisk blir kravene før man iverksetter eller varsler tiltak, sier kommunikasjonssjef Runar Malkenes hos Finansdepartementet.

Åpent

Bakteppet er tiltakene om innskjerping i en kriserammet banksektor sørover i Europa, som nå har kommet til Norge. Her vurderer myndighetene å stille skjerpende krav til norske banker kontra resten av Europa.

Sparebanken Møre tenker at innskjerpende kapitalkrav fra myndighetene til bankens egenkapital, må bli en deling mellom kunder, eiere og ansatte – ved siden av blant annet sponsorater og gavemidler.

– Noen vil kanskje legge ned lokalkontor. Mer av overskuddet må settes av til egenkapital, og derav lavere utbytte og midler til samfunnsnyttige formål. Må en bank kutte kostnadene, vil også det kunne føre til en langt mer kynisk vurdering av sponsorater. Jeg vil dog understreke at vi bor i en region som fortsatt går veldig godt generelt sett. Noen næringer er mer sårbare enn andre overfor det som skjer med økonomien i resten av Europa, men totalbildet er fortsatt godt for regionen. Utsiktene er også fortsatt positive. Dette er et lerret som er stort og uoversiktlig. Jeg tror de færreste har noen fasitløsning på hvordan de nye kapitalkravene skal innfries foreløpig, avslutter Kjetil Hauge.

Skrevet av: Rolf Hansen

Kommentarer

kommentarer