Casino.no

Illustrasjonsfoto: Skatteetaten er opptatt av å informere om gjeldende regelverk på området, og mener bevisstheten rundt regelverket i bransjen og media er økende.

Skattejakt på digitale penger

Artikkel er publisert: 2. May, 2013 kl. 15:08

DEL:

Skatteetaten har fornyet seg. Nå følger de pengene også på internett. Storvinnende gamblere er blant de skattejegerne følger tettest.

I fjor vant en nordmann 92 millioner kroner hos Betsson. Han ble uriktig hengt ut i flere norske medier som skattesnyter. Sannheten var at mannen hadde oppgitt gevinsten på sin selvangivelse, og at Skatt-Nord ikke hadde noe å utsette på mannens allerede innbetalte skatt. I ettertid har mangemillionæren varslet rettsak for å få tilbake sine penger fra skatteetaten. Han mener at de 92 millionene burde være like skattefrie som en tilsvarende gevinst hos Norsk Tipping hadde vært. Der har mannen en stor utfordring med å overbevise norsk rett.

Sannheten er uansett at Skatteetaten nå følger de digjtale pengene som FBI i gamle dager: Follow the money.

– Skatteetaten har en satsing mot e-handel og digital økonomi og er opptatt av etterlevelse på området.Dette medfører at Skatteetaten jobber bredt ut mot mange aktører som benytter internett som arena for økonomisk aktivitet. Etaten prioriterer også å følge med i utviklingen innenfor digital økonomi over internett, sier senior kommunikasjonsrådgiver Anne Kirkhusmo ved Skattedirektoratets kommunikasjonsstab.

Informasjonsutveksling

De siste årene har flere norske spillere med milliongevinster havnet i skatteetatens søkelys. Er dette et nytt grep fra Kulturdepartement og Lotteritilsyn for å verne om spillmonopolet til Norsk Tipping?

– Lotteritilsynet og skatteetaten samarbeider på den måten at vi utveksler informasjon. Vi har ikke en felles strategi da våre oppgaver knyttet til kontroll av dette markedet er forskjellig, sier seniorrådgiver Monica Allsøy Kjelsnes hos Lotteritilsynet.

Hun legger ikke skjul på at Lotteritilsynet holder et godt øye med aktiviteten bettingbransjen har mot det norske markedet.

– Vi reagerer mot ulovlige nettspill  fordi vi ønsker å sikre et forsvarlig og kontrollert tilbud av lotteri og pengespill i Norge. Ved å reagere mot ulovlige nettspillene beskytter vi også de lovlige og regulerte pengespillene i Norge. Vi tør ikke svare for bakgrunnen for Skatteetatens opptrapping av skattelegging av gevinster fra utenlandske nettspill. Det må nesten Skatteetaten svare for, avrunder seniorrådgiver Monica Allsøy Kjelsnes

Utvikling

Skatteetaten er opptatt av å informere om gjeldende regelverk på området, og mener bevisstheten rundt regelverket i bransjen og media er økende.

– Skatteetatens kontrollmetodikk er under stadig utvikling med økende samarbeid og informasjonsutveksling både nasjonalt og internasjonalt, sier Kirkhusmo.

Hun er ikke villig til å opplyse nærmere om hvorfor denne vinnende nordmannen ble feilaktig fremstilt i norsk presse som skattesnyter.

– Enkeltsaker kan ikke kommenteres, da Skatteetaten er underlagt strenge taushetsbestemmelser blant annet i ligningsloven § 3-13, sier Kirkhusmo. 

Skatteparadis

Det er spillere som spekulerer i å ta ut sine gevinster til en konto i utlandet. Da mener man at gjeldende norsk skattepolitikk kan feies under teppet, selv om pengene igjen overføres fra kontoen i utlandet til sin egen norske bankkonto. Svaret fra skatteetaten er ikke oppløftende, for de som tror de smetter unna futens tilleggsregning. Noen “syndsforlatelse” får heller ikke de som spiller opp gevinsten på over 10 000 kroner igjen – uten å realisere den i form av innskudd på sin egen bankkonto.

– Selv om gevinstene ikke tas inn til Norge, men overføres til utenlandsk konto og disponeres derfra, vil de være skattepliktige til Norge etter norske regler. Gevinsten er skattepliktig på det tidspunkt den er innvunnet eller opptjent, og ikke først når den tas inn til Norge eller brukes i utlandet, avrunder senior kommunikasjonsrådgiver Anne Kirkhusmo ved Skattedirektoratets kommunikasjonsstab.

Skrevet av: Rolf Hansen

Kommentarer

kommentarer