Casino.no

Fotballkretsene i Møre og Romsdal gir fordelingen av tippemidlene rødt kort.

Fotballopprør i Nord-Vest

Artikkel er publisert: 29. Apr, 2014 kl. 12:48

DEL:

Begge fotballkretsene i Møre og Romsdal har trekt seg fra Idrettskretsens anleggsråd. De mener fotballen blir stadig nedprioritert når tippemidlene skal fordeles.

Fotballklubbene i fylket sørget for nesten 17 millioner kroner i spillemidler inn til fylket i 2013. Av disse prioriterte Fylkeskulturutvalget 11 millioner kroner over på andre idretter.

Det var dråpen som fikk begeret til å renne over for fotballkretslederne Evy Aurstad og Leon Aurdal.

I en pressemelding hevder de at det også i 2012 “forsvant” 7 millioner kroner fra fotballens tildelte spillemidler, og at dette har pågått i en årrekke.

– Konsekvensene av denne skjevfordelingen er at fotballanleggene må vente lengre og lengre før de får utbetalt spillemidlene som anleggene utløser. Dette påfører klubbene betydelige ekstrakostnader i form av renteutgifter på mellomfinansiering. Til syvende og sist setter det dugnadsånden til ildsjeler og foreldre på prøve, sier Austad og Aurdal.

Protest

Nå vil ikke fotballen lenger sitte stille og se på det de mener er en urettmessig fordeling av spillemidlene. Kretsene trekker seg umiddelbart ut av idrettskretsens anleggsråd.

– Dette er en så grov nedprioritering av fotballanlegg at vi må reagere. Vi har flere ganger tatt opp denne skjevfordelingen, både gjennom våre to representanter i anleggsrådet og direkte med idrettskretsen og fylket, men uten å få gehør, skriver lederne i pressemeldingen.

Møre og Romsdal har 51 fotballklubber med tilhørighet i enten Sunnmøre Fotballkrets eller Nordmøre og Romsdal Fotballkrets.

Omstridt

Fylkeskulturutvalget i Møre og Romsdal vedtok i fjor, at prosentandelen for friluftstiltak skulle økes fra 12 til 20 fra de tildelte spillemidlene. Leon Aurdal utdyper fotballens frustrasjon i en kommentar til Sunnmørsposten.

– Skytebaner som knapt nok er ferdig prosjektert får midler i hytt og pine, og friluftstiltak( som turstier) får nesten 100 prosent aksept for slike midler hvert år. Fotballen i fylket er nede i elleve prosent tildeling, og slik kan vi ikke ha det. Vi er den soleklart største idrettsgrenen i fylket, sier leder i Sunnmøre Fotballkrets Leon Aurdal.

Idrettsting

På idrettens fylkesting i Molde 26. april, var denne saken en het potet.

På agendaen sto også idrettspolitiske saker som oppslutning om enerettsmodellen (Norsk Tippings monopol), det store etterslepet av spillemidler (over 2 milliarder kroner) og at kostnadskrevende anlegg bør finansieres over statsbudsjettet. Dette utdyper Idrettskretsen med følgende:

– Nasjonale anlegg, og anlegg som skal realiseres for å kunne arrangere større mesterskap, må i fremtiden finansieres direkte over statsbudsjettet.

– Andre større idrettsanlegg, som inneholder en folkehelsedel, og som utløser store tilskudd fra spillemidlene, må kunne finansieres over andre budsjetter. Eksempel på dette kan være badeland/folkebad, der et minimumskrav må være at det som ikke er selve idrettsdelen, skal finansieres over helsebudsjettet.

Advarer mot kommersialisering

Idrettskretsen i Møre og Romsdal advarer mot økende kommersialisering av idrettsanlegg som medfører at den organiserte idretten må vike for kommersielle interesser:

– I store, multifunksjonelle anlegg må idretten vike for kommersielle arrangement for at anlegget skal gå i balanse. I badeland blir den organiserte idretten mer og mer skviset av samme grunn – kravet til inntjening.

Samfunnsansvar

Dette er tanker som senest ble tenkt sist måned i Magasinet Breddefotball. Der gikk den norske Casinogründeren Morten Klein ut mot selve finansieringen av norsk idrett.

– Tippemidler bør ikke finansiere norsk idrett. Økt fysisk aktivitet gir bedre folkehelse, og bør likestilles med andre viktige element i samfunnet som sykehus, politi og brannstasjoner. Idretten bør derfor slippe belastningen, med å være en brikke i kampen rundt pengespill og monopol. Den hører hjemme på statsbudsjettet, mener Morten Klein.

Skrevet av Rolf Hansen – rolf.hansen@casino.no

Kommentarer

kommentarer