Casino.no

Kulturminister Thorhild Widvey (H) ønsker å endre praksisen. Bilde: Ilja C. Hendel / Regjeringen.no

Regjeringen rydder opp i lotteripolitikken

Artikkel er publisert: 26. Feb, 2014 kl. 10:56

DEL:

– Forrige regjering skapte tvil gjennom sin praksis. For å rydde opp trenger vi nå noe mer tid før forslag til nytt regelverk sendes ut på høring, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Dette er Kulturministerens pressemelding som ble sluppet onsdag ettermiddag, som tilsvar på ESA sitt klagebrev til den norske regjering 22. januar.

Trolig vil den sette fortgang i utgreiingen, om utenlandske lotterier skal få lisens på det norske markedet. Postkodelotteriet er trolig det første norske lotterikunder får stifte bekjentskap med.

Regjeringen vil åpne for flere private lotterier. I januar bestemte regjeringen derfor at endringer i lotteriforskriften skal ut på høring. En forutsetning for endringene er at enerettsmodellen til Norsk Tipping opprettholdes.

– Vi vil ha klarere og entydige regler for private lotterier, og vi vil at søknader om tillatelse skal vurderes av Lotteritilsynet og ikke av Kulturdepartementet, sier kulturminister Widvey.

Nye tider

Lotteritilsynet har en utgreiiende og rådgivende rolle i forhold til å behandle søknader om nye spill. Det er Kulturdepartementet som har det siste ord i en hver sammenheng.

22. januar fikk Kulturdepartementet et brev fra ESA, som påpeker at Norges prosedyrer for å godkjenne lotterier strider mot EØS-avtalen. Disse prosedyrene er den forrige regjeringens ansvar. ESAs brev stiller spørsmål ved hvilke kriterier Norge kan ha for private lotterier, og samtidig om lotterier kan tilbys som del av enerettsmodellen. ESA ber Kulturdepartementet redegjøre for de norske prosedyrene. Kulturdepartementet mener det nå er nødvendig å vurdere de planlagte regelendringene opp mot ESAs spørsmål.

– Etter brev fra ESA som stiller spørsmål ved den forrige regjeringens lotteripolitikk, ser vi behov for å sette endringene av lotterireglene på vent. Forrige regjering skapte tvil gjennom sin praksis, og for å rydde opp trenger vi noe mer tid. Målet er å sikre et robust og langsiktig regelverk og at endringene ikke undergraver enerettsmodellen, sier kulturminister Thorhild Widvey.

 

 

Kommentarer

kommentarer