Casino.no

Kritikken som felte styret i Norsk Tipping Kulturminister Thorhild Widvey (H) byttet torsdag ut hele styret i Norsk Tipping, fordi de offisielt hadde sittet lenge nok. Avtroppende styreleder Lars Sponheim og styret hans, har de siste månendene dog fått kritikk fra både politisk hold og fra riksrevisjonen.

Kritikken som felte styret i Norsk-Tipping

Artikkel er publisert: 24. Apr, 2015 kl. 13:37

DEL:

Kulturminister Thorhild Widvey (H) byttet torsdag ut hele styret i Norsk Tipping, fordi de offisielt hadde sittet lenge nok. Avtroppende styreleder Lars Sponheim og styret hans, har de siste månendene dog fått kritikk fra både politisk hold og fra riksrevisjonen. Ny styreleder blir Linda Bernander Silseth.(bildet)

Kulturministeren forteller det ikke ligger noen annen dramatikk bak utskiftingen av styret, enn at regjeringen ønsker fornying etter to perioder med samme styresammensetting.

Lars Sponheim, tidligere Venstre-politiker og nå fylkesmann  i Hordaland, ble kastet som styreleder etter seks år i stolen, og blir erstattet av Linda Bernander Silseth. Silseth er daglig leder i Flytoget og tidligere sjef for fornøyelsesparken Tusenfryd.
Med seg i styret får Silseth den tidligere volleyballproffen Bjørn Maaseide som nestleder. De andre styremedlemmene er David Hansen (ny), direktør myndighetskontakt Telenor, Anne Lise Meyer (ny), daglig leder as Hamang Papirfabrik samt Svein Roger Selle (ny), partner og styreleder MK Norway reklamebyrå.

Jobbet i mot

Regjeringens politiske plattform fra 2013 slo fast at en liberalisering av spillpolitikken står på programmet. Etter dette har Norsk Tipping, med Sponheim i styrestolen, gått mot en rekke av tiltakene regjeringen har gjennomført. Blant annet:

– At private spillaktører får slippe til.

– At private pokerlag får grønt lys.

– At regjeringen satte konsulentselskapet Rambøll til å utrede en ordning med å la store multinasjonale spillselskaper som Ladbrokes og Bettson slippe til i Norge i en lisensordning.

Mai-rapport avgjør mye

I sin tid som kulturminister har Widvey bestilt to utredninger om Norsk Tipping og spillpolitikken. Den første som Rambøll leverte i januar, og omhandlet samfunnsøkonomiske konsekvenser, konkluderte med at det var lite å tjene på å bryte opp monopolet.

– Rapporten som er fremlagt nå taler ikke til fordel for en lisenseringsmodell, sier Widvey.

Den andre rapporten, som kommer i mai, tar for seg de sosiale konsekvensene.

– Det er den vesentligste. Det er det hele enerettsmodellen koker ned til, sier kulturministeren.

Høye driftskostnader

Ifjor høst fikk Norsk Tipping kritikk av Riksrevisjonen for lite effektiv drift.

Både Kulturdepartementet, styreleder Lars Sponheim og selskapsledelsen fikk refs etter Riksrevisjonens gjennomgang av Norske Tipping. Riksrevisor Per Kristian Foss mente det kunne stilles spørsmål ved om driften av tippeselskapet var effektiv.

– Revisjonen stiller spørsmål ved om styret og ledelsen i tilstrekkelig grad har satt krav til effektiv drift og ressursbruk, og om disse er ambisiøse nok, heter det i Riksrevisjonens rapport som sammenfatter kontrollen med forvaltningen av statlige selskaper for 2013.

Det vises ellers i rapporten til at til tross for at Norsk Tippings inntekter har økt i undersøkelsesperioden fra 2008-2013, har driftsmarginen og lønnsomheten gått ned.

Andre bemerkninger fra rapporten er bl.a:

– Norsk Tipping har økt kostnadene per årsverk i perioden fra 665.000 til 833.000 kroner, tilsvarende 25 prosent. Til sammenligning har lønnsutviklingen i perioden vært 21 prosent for medlemsbedriftene i Spekter der også Norsk Tipping er medlem.

– Riksrevisjonen sammenligner også Norsk Tipping med andre tippeselskaper i Norden som det er naturlig å sammenligne seg med. Sammenligningen viser at den nasjonale finske spilloperatøren er den som gir mest av spillinntektene til samfunnet med 77 prosent utbetaling i 2012, mot 70 prosent i Danmark, 65 prosent i Norge og 51 prosent i Sverige. Formålsprosenten til Norsk Tipping er redusert med 3,9 prosentpoeng fra 2008 til 2013 ifølge Riksrevisjonen

Kritikk av styret og departement

Det fremkommer også i rapporten at styret ikke har satt andre resultatkrav eller effektivitetsmål utover måltall i strategiske planer og budsjetter. Styreleder Lars Sponheim har ifølge rapporten forklart Riksrevisjonen at det har vært utfordrende å innarbeide god kostnadskontroll på grunn av selskapets monopolstilling med overskuddsutbetaling og få incentiver til effektiv drift.

Undersøkelsen viser også at heller ikke eieren, Kulturdepartementet, foretar egne analyser av selskapets drift og utvikling, men baserer seg på selskapets egne vurderinger av strategisk utvikling og kostnadseffektiv drift.

– Revisjonen stiller spørsmål ved om departementet i tilstrekkelig grad har ivaretatt sitt ansvar for oppfølging av effektiv drift og økonomisk og strategisk utvikling i undersøkelsesperioden, heter det i rapporten.

Rolf Hansen/post@casino.no

Kommentarer

kommentarer