Casino.no

Norske medier, spillere og idrett den store vinneren Rambøll-rapporten ble overlevert kulturminister Thorhild Widvey (H) før helgen. Den fremstår både god og grundig, men trolig er tallgrunnlaget konklusjonene er bygd på i beste fall mangelfullt. I tillegg foreslår den krav til ansvarlighet, som selv ikke spillmonopolet Norsk Rikstoto i dag oppfyller.

Norske medier, spillere og idrett den store vinneren

Artikkel er publisert: 20. Jan, 2015 kl. 14:22

DEL:

Rambøll-rapporten ble overlevert kulturminister Thorhild Widvey (H) før helgen. Den fremstår både god og grundig, men trolig er tallgrunnlaget konklusjonene er bygd på i beste fall mangelfullt. I tillegg foreslår den krav til ansvarlighet, som selv ikke spillmonopolet Norsk Rikstoto i dag oppfyller.

Rapporten er bestilt med bakgrunn i regjeringserklæringen som sier at: ”Regjeringen vil utrede spørsmålet om lisensordning for utenlandske spillselskaper for å se om det er mulig å kombinere sosialpolitiske hensyn og økte totale inntekter til frivilligheten innenfor EØS-avtalens rammer”.

Rambøll Management Consulting (Rambøll) har gått grundig til verks, og satt sammen en rapport basert på det man har samlet inn av tilgjengelig fakta- og tallmateriale. Dog er det tall, som ikke er offentlig tilgjengelig, og som spillselskapene heller ikke ønsker å gå ut med, som gjør sitt til at rapporten blir mer omtrentelig på utregningene. Tall kan være holdt tilbake av bedriftsmessige hensyn, eller oppgitt i en lavere størrelsesorden enn den man vet er korrekt. Spillbransjen er tøff, og da deler man ikke ut gratisopplysninger til sine konkurrenter, selv i denne sammenhengen.

Norsk media en stor vinner

De utenlandske spillselskapene bruker i dag et betydelig beløp på reklame på Tv-kanaler stasjonert f.eks på britisk jord. I tillegg betaler de samme bettingselskapene store summer, for å unngå betalingsforbudet den norske regjerning innførte i sin tid. Her er det banker og finansinstitusjoner, som tar betalt en provisjon av hver eneste pengeoverføring fra norske kunder.

Spillselskaper Casino.no har pratet med, ønsker ikke oppgi disse kostnadene, men beskriver dem som betydelige. Betalingsforbudets kostnader forsvinner ved en lisensiering.

De samme casino, odds- og pokertilbyderne slår fast at budsjettposten Tv-reklame er stor. Disse pengene vil styres inn mot andre medier, der de lettere får kontakt med den norske kunden. Ved en lisensiering vil norske aviser og tv-stasjoner, kunne kjøre reklame for andre spillselskap enn Norsk Tipping. Det vil ventelig gi et enormt løft på inntektsiden i et media-Norge som sliter med å få nok fart på hjula allerede. Dermed blir nødvendigvis ikke reklamebudsjettet til spillselskapene større, men større deler av totalpotten legges igjen i Norge.

De samme spillselskapene hevder at de ved en lisensiering kommer til å kjøpe reklame og sponsorater i alt fra mindre breddeklubber til toppklubber. Dermed vil idretts-Norge også få et økonomisk boost om det blir en liberalisering av den norske spillpolitikken.

Spillerne en annen vinner

Om det kommer flere spilltilbydere inn på det norske pengespill-markedet, vil dette høyst sannsynligvis bety følgende:

– Det blir en liberalisering på sportsbook, onlinecasino og poker.

– Lotto og andre lotterispill vil fortsatt være regulert av staten Norge i et monopol. Trolig vil spill på hest være det samme.

Administrerende direktør Torbjørn Almlid får en ganske ny hverdag å forholde seg til ved en liberalisering.

Trolig vil denne modellen presse Norsk Tipping til å øke sin tilbakeprosent for å gjøre de konkurransedyktige. I dag er det ingen stor hemmelighet, at monopolisten er en av de som generelt sett gir lavest odds på det meste i sportsbook. Samtidig må man også øke sitt annonsebudsjett. Kostnadene til Norsk Tipping vil ventelig øke, men samtidig tilsier denne modellen erfaringsmessig at statseide selskap sin markedsandel ikke svekker seg nevneverdig. Det gir en økt brutto-omsetning, men netto (når gevinster er betalt ut) vil det være minst like mye penger igjen til formålene Norsk Tipping er satt til å betjene.

Her vil også de andre spillselskapene pålegges en beskatning av netto overskudd, samt avgifter som skal dekke statens utgifter ved et lisenssystem. For regjeringen er det essensielt, at disse økonomiske forpliktelsene ikke blir bedriftsmessig uhåndterbare, for da velger mange spillselskap å stå utenfor en lisensordning. De har uansett sin EU-lisens, som gjør dem lovlydige. Da vil det uregulerte og svarte markedet blomstre som for eksempel i Frankrike, der denne andelen er på over 70 prosent.

Ansvarlig spill

Neste steg i prosessen, er at Lotteritilsynet skal komme med sin utredning til regjeringen til sommeren. Der skal administrerende direktør Atle Hamar ta stilling til blant annet forhold knyttet opp mot økonomisk kriminalitet, og spilleavhengighet.

Her kommer man opp i en interessant problemstilling, sett ut fra de krav til ansvarlighet Rambøll-rapporten foreslår.

Blant annet at alt spill skal være registrert, mot en offentlig digital signatur, absolutt nedre aldersgrense er 18 år, og diverse mulige verktøy spilleren har til å begrense/vegre seg mot spill.

Her river monopolisten Norsk Rikstoto grovt på flere hinder. Forøvrig har stiftelsen fått lite fokus på seg i Rambøll-rapporten, og det er trolig like greit sett med Rikstoto-øyne. For eksempel er det fullt lovlig å kjøpe spill kontant i kassa, uten å spille registrert. Det er ingen krav til identifisering ift alder, og i prinsippet kan du fortsatt spille deg fra gård og grunn hos landets 4000 kommisjonærer.

Spill på hest vil trolig fortsatt være regulert i et monopol, men det spennende spørsmålet er: Vil Lotteritilsynet særstille Rikstoto med egne krav til ansvarlig spilltilbud? Det er ingen stor hemmelighet i spillmiljøene, at ikke alle penger omsatt er kritthvite gjennom Rikstotos terminaler.

Spill i butikk

Norsk Tipping har inngått langsiktige avtaler med såvell butikkjeder som mediehus, der andre spilltilbydere er bannlyst. I Danmark har enkelte spillselskap åpnet egne spillbutikker, og det kan skje på lengre sikt i Norge også. Dog vil trolig de fleste fortsette som online-operatører.

Norsk Tipping har gjennom sine investeringer i kommisjonærnettet mye egenreklame. Denne kostnaden er å finne i driftsbudsjettet, og sådann ikke hensyntatt i Robøll-rapporten der annonsering er hensyntatt mot forbruker.

Den største vinneren

Robøll- rapporten er foreløpig bare en rekke antakelser basert på historiske fakta og omtrentelige tall. Det som er sikkert, er at breddeidretten i Norge, trolig vil sitte igjen som den største vinneren ved en liberalisering.

Norges Idrettsforbund(NIF) og Norsk Tipping underskrev en ny samarbeidsavtale på fire år sist uke, og det er kanskje ikke helt tilfeldig? Dagens spillmonopol faser overskuddet fra Norsk Tipping inn til beslutningstakere i NIF, som videre bestemmer hvordan pengene skal disponeres. Mye av pengeflyten havner i toppidretten og administrasjon. Breddeidretten må steke stadig flere vafler.

Ved en liberalisering vil alt av avgifter og skatter betales inn til finansdepartementet. Trolig vil da kulturdepartementet ha en mening om hvor disse pengene skal brukes i idretts-Norge, og den trenger ikke samsvare med NIFs prioriteringer.

Etter at Lotteritilsynet har kommet med sin utredning, vil de to rapportene sendes ut på høring i departementene. Trolig vil en lisensiering først tre i kraft 1. januar 2017.

Rolf Hansen/post@casino.no

Kommentarer

kommentarer