Casino.no

Belago er fortsatt en snill automat Under Spilleansvarskonferansen kom det fram at Belago var det Norsk Tipping-spillet med høyest prosentandel problemspillere.

– Belago er fortsatt en snill automat

Artikkel er publisert: 9. Nov, 2016 kl. 14:34

DEL:

– Belago er fortsatt en snill automat

Under Spilleansvarskonferansen kom det fram at Belago var det Norsk Tipping-spillet med høyest prosentandel problemspillere.

Universitet i Bergens undersøkelse gav snaue 5 500 svar som igjen danner grunnlaget for rapporten om “Omfang av Penge- og dataspillproblemer i Norge 2015” Tallmaterialen er lite oppsiktvekkende fra tidligere undersøkelser, og marginale fra den siste i 2013.

Det mest interessante med rapporten er hvor høy prosentandel problemspillere Belago-spillet genererer. Dette er Norsk Tippings interaktive spill som tilbyes via egne terminaler i bingolokaler rundt i Norges land. Det dreier seg om hjulspill som maksimalt kan utbetale 2 500 kroner per spill, og i tillegg en lokal og nasjonal jackpot. Den nasjonale jackpoten er inntil 50.000,- kroner og den lokale inntil 12.000.

73,7 prosent kategoriseres som problemspillere, og i tillegg er majoriteten som spiller på automatene faktisk kvinner. Belago er det eneste pengespillet fra Norsk Tipping som spilles av flere kvinner enn menn.

Siden automatforbudet inntraff, og Belago-automatene erstattet en del av disse noen år senere, har Norsk Tippings spill-terminal blitt kategorisert som de “snille” automatene.

Om 7/10 spurte av de som spiller Belago er eksponert for fare for å spille for mye, hvorfor inngår den da i Norsk Tippings ansvarlighets-portefølje av pengespill?

– En viktig årsak til at Belago har høyere andel av problemspillere enn andre Norsk Tipping-spill, er arenaen spillet står utplassert på. I motsetning til Multix, står Belago på steder som i hovedsak besøkes av høyinvolverte spillere. Dermed øker sjansen for at andelen risiko- og problemspillere er høyere. Til sammenligning har Multix en adskillig lavere andel risikospillere, til tross for tilsvarende spill-produkter. Henvendelser til Hjelpelinjen gir en indikasjon på hva som faktisk skaper problemene, og der er antallet henvendelser om Belago svært lavt, sier Roar Jødahl i Norsk Tipping.

Han er klar på at de følger utviklingen tett.

– Vi har selvsagt registrert resultatene, og følger det nøye. Belago er underlagt et av verdens strengeste ansvarlighetsregimer, med for eksempel daglig og månedlig tapsgrense, restriktiv virkemiddelbruk og pålagte pauser. I tillegg er verktøy som utestenging og selvpålagte pauser tilgjengelig. Den nylig innførte totalgrensen vil også kunne påvirke noen av Belago-kundene, rundar kommunikasjonsrådgiver Roar Jødahl av.

Rolf Hansen/post@casino.no

Kommentarer

kommentarer