Casino.no

Bruker millioner på å snakke ned egne investeringer Lotteritilsynet betaler Pr-byrået Trigger 1800 kroner timen, for å kjøre en intensiv informasjonskampanje mot de samme utenlandske spillselskapene Oljefondet har milliard-investeringer inne på eiersida.

Bruker millioner på å snakke ned egne investeringer

Artikkel er publisert: 26. Jun, 2016 kl. 12:46

DEL:

Lotteritilsynet betaler Pr-byrået Trigger 1800 kroner timen, for å kjøre en intensiv informasjonskampanje mot de samme utenlandske spillselskapene Oljefondet har milliard-investeringer inne på eiersida. 

Det var Dagens Næringsliv som lørdag kunne melde at Lotteritilsynet foreløpig har lagt 1,1 millioner kroner på bordet for å informere nordmenn om de utenlandske spillselskapenes virksomhet rettet mot det norske markedet.

Lotteritilsynet mener Tv-reklamen er ulovlig og ambassadørvirksomheten med profilerte nordmenn i gråsonen av det samme lovverket. Med sendelandsprinsippet i hånd kan dog de utenlandske spillselskapene sende sin Tv-reklame gjennom norske flatskjermer, uten å bryte noe som helst lovverk.

Der står striden – og trolig kan Lotteritilsynet bruke utestemme innendørs til de blir hese om de utenlandske spillselskapene i det offentlige rom.

Pr-byrået Trigger er hyret inn som en del av strategien Lotteritilsynet har lagt opp til ut fra den siste Befolkningsundersøkelsen om nordmenns pengespill- og dataproblemer i 2015.

http://www.casino.no/2016/intet-nytt-fra-forde/

Offensiven mot de utenlandske spillselskapene er under full utrulling og det er Trigger som har regien på kampanjen som har en foreløpig pris på 1,1 millioner kroner.

– Dette er starten på Lotteritilsynets arbeid med å motvirke de negative effektene av den ulovlige virksomheten til de utenlandske pengespillselskapene, sier daglig leder Bente Kvam Kristoffersen i Trigger til Dagens Næringsliv.

Lotteritilsynet som rapporterer direkte til Kulturdepartementet holder til i Førde med fire ansatte i kommunikasjonsavdelingen. I følge direktør Atle Hamar har de hendene fulle med andre arbeidsoppgaver, så dermed er det nødvendig å leie inn ekstern konsulentbistand i denne saken.

– Dette er vel anvendte kroner. Vi ser at vi må informere aktivt rundt pengespillpolitikk, og det å drive aktive tiltak er også innenfor regjeringens handlingsplan mot å forebygge spilleproblemer. Det ligger i selve mandatet tilsynet har fått fra regjeringen. Våre ansatte i kommunikasjonsstaben er fullt sysselsatt med å drifte nettsidene våre og intern kommunikasjon som årsmeldinger og andre informasjonsskriv, sier Hamar videre til DN.

Avisen har også snakket med representanter for de utenlandske spillselskapene, og samtlige er forundret over ressursbruken Lotteritilsynet nå legger for dagen for å sverte Norsk Tippings konkurrenter.

Morten Klein som er storaksjonær i Cherry, mener Lotteritilsynet går langt bort fra sitt mandat i denne kampanjen. Han mener kulturministeren bør ta grep og skifte ut ledelsen i det statlige tilsynet.
– Lotteritilsynet skal være et uavhengig tilsyn som ivaretar spillernes interesser. Isteden bruker de millioner på å sverte lovlige internasjonale spillaktører, sier Morten Klein til avisa.

Casino.no omtalte tidligere i år Oljefondets investeringer i utenlandske spillselskaper og den internasjonale bettingbransjen. Oppdaterte tall forteller om tett på 20 milliarder kroner investert i de samme selskapene som Lotteritilsynet forbanner. Statens Pensjonsfond Utland forvalter nordmenns fremtidige pensjoner, mens Lotteritilsynet bruker de samme nordmenns skattepenger på å snakke disse investeringene ned:

http://www.casino.no/2016/satser-milliarder-pa-utenlandske-spillselskap/

Dermed kan man konkludere med at Kulturdepartementet finner verdi i å bruke 1,1 millioner kroner på å snakke Finansdepartementets milliardinvesteringer ned.

Rolf Hansen/post@casino.no

 

Kommentarer

kommentarer