Casino.no

7 av 10 nordmenn ønsker en lisensordning for pengespill

Artikkel er publisert: 2. Nov, 2016 kl. 11:07

DEL:

7 av 10 nordmenn ønsker en lisensordning for pengespill

En ny spørreundersøkelse gjennomført av Sentio Research Norge viser at 76 prosent av de spurte mener at en lisensordning er den beste måten å hindre useriøse aktører samt redusere spillavhengighet

Det er bred politisk enighet om at pengespill bør kontrolleres i en eller annen form av staten. Samtidig spiller stadig flere nordmenn på nettsidene til utenlandske spillselskaper. Det er ventet en Stortingsmelding i desember om fremtidens pengespill-politikk. Sist uke avholdt Lotteritilsynet sin Speleansvarskonferanse i Oslo. Der fikk ikke de utenlandske spillselskapene komme med sine innspill:

http://www.casino.no/2016/speleansvarskonferansen/

Her kom det fram at det ikke hadde blitt flere problemspillere siden 2013, men at de som slet med spilleavhengighet spilte hardere enn for to år siden.

Lisensordning for pengespill

I forbindelse med Speleansvarskonferansen så bestilte spillselskapet Cherry en undersøkelse utført av Sentio Research Norge. Denne ble gjennomført i oktober på et landsrepresentativt utvalg av alder, kjønn og regioner. 1000 personer var med på den nettbaserte undersøkelsen. 76 prosent av dei spurte mener at en lisensordning er den beste måten å hindre useriøse aktører samt redusere spillavhengighet.

Resultatet av undersøkelsen bygger opp under dette, da 55 prosent av de som svarte mener at utenlandske spillselskaper bør få lov til å gi økonomisk støtte til norske frivillige organisasjoner.

Motstridende rapporter

Linda Vøllestad Westbye er avdelingsdirektør for pengespill i Lotteritilsynet, og kommenterte undersøkelsen overfor Aftenposten:

– Jeg kjenner ikke til undersøkelsen og hvilke spørsmål som er stilt, og hvordan man spør er viktig. Vi har gjort tilsvarende undersøkelser tidligere og fått andre svar, sier avdelingsdirektøren til Aftenposten.

Westby har da trolig Rambøll-rapporten i tankene. Det var Kulturdepartementet som bestilte denne rapporten i 2015, mens de utenlandske spillselskapene fulgte opp noen måneder senere med Menon-rapporten.

http://www.casino.no/2015/ramboll-rapporten-var-feil/

Spillselskapene Betsson, Unibet, ComeOn, Guts og Cherry bestilte Menon-rapporten som slår fast at Rambøll-rapportens konklusjoner er basert på for lave tall og estimater. Derfor viser denne for lave inntekter for både stat og frivillighet ved et eventuelt lisensregime.

I undersøkelsen utført av Sentio Research Norge, kommer det fram at kun 14 prosent var uenige i at lisensordning er en god måte å kontrollere utenlandske spillselskaper på. Det er også et fåtall som har tro på blokkering av nettsidene til utenlandske spillselskaper: Kun 17 prosent mener at det er den beste måten å stanse ulovlig spillvirksomhet. Disse tallene står i skarp kontrast til de 66 prosent som mener at lisensordning vil fungere best for å hindre ulovlig spillvirksomhet.

Rolf Hansen/post@casino.no

 

Kommentarer

kommentarer