Casino.no

Regjeringen tar pengespill-monopolet videre Det var ingen julegaver til de utenlandske spillselskapene fra kulturminister Linda Hofstad Helleland, da stortingsmeldingen ble lagt fram fredag ettermiddag. Det går høyst trolig mot status quo og business as usuall i bettingbransjen de neste åra.

Regjeringen tar pengespill-monopolet videre

Artikkel er publisert: 17. Dec, 2016 kl. 13:09

DEL:

Regjeringen tar pengespill-monopolet videre

Det var ingen julegaver til de utenlandske spillselskapene fra kulturminister Linda Hofstad Helleland, da stortingsmeldingen ble lagt fram fredag ettermiddag. Det går høyst trolig mot status quo og business as usuall i bettingbransjen de neste åra.

“Alt å vinne – ein ansvarleg og akiv pengespelpoiltikk” heter stortingsmeldingen som kulturministeren presenterte fredag ettermiddag. Den er grundig ført i pennen over 17 kapitler med dybde og bredde som gjør at det tar sin tid å komme seg fra perm til perm.

Det er hensynet til problemspillerne som veier tyngst i argumentasjonen for å beholde spillmonopolet Norsk Tipping har hatt siden 1947.

– Hovedmålet er å sikre at lotteri og pengespill blir tilbudt i trygge og ansvarlige former for å begrense uheldig spilladferd. Regjeringen mener at dagens modell der statlige aktører har enerett til å tilby storparten av pengespill er best egnet til å nå målene om et ansvarlig spilltilbud. Med et godt nasjonalt tilbud via Norsk Tipping og Norsk Rikstoto og flere nye tiltak for å beskytte de regulerte aktørene, gjør vi enerettsmodellen mer robust, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Etter å ha lest seg gjennom stortingsmeldingen er det fint lite som tyder på at de utenlandske spillselskapene får en annen hverdag å forholde seg til med det første, trass i at de ikke får noen lisens i denne omgang. Stortingsmeldingen inneholder kjente konkrete mål som å jobbe mot å fjerne tv-spillreklame fra de utenlandske spillselskapene, og at man skal jobbe mot regelendringer som skal gjøre forbudet mot betalingsformidling mer effektivt. I tillegg ønsker regjeringen å legge alt som har med pengespill å gjøre samlet under Kulturdepartementet.

Nå er det opp til Stortinget å behandle meldingen før den endelig skal opp til votering neste år.

Både betting-reklamen fra de utenlandske spillselskapene og betalingsformidlingsforbudet er omfattende saker for norske myndigheter å i det hele tatt prøve å endre på i jakten på å verne om spillmonopolet.

Det førstnevnte er det såkalte sendelandsdirektivet som er en del av EØS-avtalen, og som forteller at det er lovene i landet der tv-signalene sendes fra som regulerer hva som kan sendes. De fleste utenlandske spillselskap sender sin reklame via tv-kanaler som sender fra Storbritannia. Selve betalingsformidlingsforbudet har spillselskapene effektivt gått rundt ved å leie inn en nøytral 3. part som formidler av inn- og utbetalinger.

Tatt opp med EU

Stortingsmeldingen var tema i fredagens Dagsnytt atten på NRK-radio. Der møttes statssekretær i kulturdepartementet Bård Folke Fredriksen, tidligere kommunikasjonssjef, pokerspiller og spillentusiast Andre Melchior Larsen samt Stian Bjørstad fra ComeOn til debatt.

– Vi har tatt opp et eventuelt unntak fra AMT-direktivet på pengespillreklame med de rette instanser i EU, men dette er noe vi også gjør med en rekke andre politiske spørsmål. Det gjør vi fordi vi ønsker å unngå sosiale utslag som spilleavhengighet. Jeg er tilhenger av at internasjonale og overnasjonale spørsmål løses internasjonalt. Det er Norge tjent med som det lille landet vi er, og så er det opp til oss å ta opp politiske spørsmål vi mener er viktig for oss, sa Folkestad innledningsvis.

Som også sa seg enig i at Norge hadde en lav andel problemspillere. Tallet er rundt 120 000, og det har vært synkende siden automatene forsvant fra kjøpesentere. Folke Fredriksen hadde også tenkt tankene rundt fordelene en lisensiering ville gitt.

– Jeg hadde litt sans for et regulert system av de utenlandske spillselskapene, men da er det bare et problem. Vi hadde ikke fått regulert alle spillselskapene i et lisensregime, der en god del ville fortsatt som i dag. Derfor tror jeg det er bedre å ha et konkurransedyktig Norsk Tipping, som tilbyr attraktive spill, men har tapsgrenser og ordninger som gjør at det er vanskelig å tape mye penger, fullførte Folke Fredriksen.

Bjørstad fra ComeOn pekte på at det i dag ikke er forutsetninger gode nok for å ha et optimalt brukervern.

– Våre argument er paradoksalt nok de samme som Kulturdepartementet bruker for å ikke innføre lisenssystemet. I dag er det over 70 spill-tilbydere, og vi har ikke noen felles utestengelsesordning man er avhengig av å ha for å ha et optimalt forbrukervern, sa Stian Bjørstad fra ComeOn.

Eksporterer problemspillere

Tidligere kommunikaskonssjef Larsen i FrP var tydelig på hva han synes om Stortingsmeldingen, og at norsk spillpolitikk ikke handlet om hensynet til problemspillerne.

– Dette er med å respekt å melde sludder og vås. Norsk Tipping har aldri vært opptatt av de spillavhengige, og de er kun en registrering i denne stortingsmeldingen. Det er ikke lenge siden man kunne spille for 300 000 kroner i måneden på Norsk Tipping. Jeg kjenner ikke mange som ikke hadde hatt et alvorlig problem om man spilte bort så mye penger. Når man så har senket grensene til 20 000 kroner i måneden, så stopper ikke det folk i å spille for mer. Da setter de bare sine innsatser hos de utenlandske spillselskapene, og vi er med på å eksportere problemspillere ut i den farlige verden. Dette er helt absurd, sa Andre Melchior Larsen.

Som pekte mot den danske håndteringen av utfordringen rundt problemspillere.

http://www.casino.no/2016/hvem-er-rofus/

– Vi må gjøre noe aktivt for problemspillerne, og det beste vi kan gjøre er å få regulert dette gjennom lisenser. Det er ikke så vanskelig som det fremstilles. I Danmark har de for eksempel ROFUS-ordning, der alle spillselskap må ha lisens og være inkludert i registeret der folk kan selv-ekskludere seg samlet fra alle spillselskap. I tillegg skal man også gi penger til frivillighet og idrett. Dette er veien å gå, men fordi vi har slått ring rundt Norsk Tipping i så mange år, så har norsk idrett gått glipp av mange penger. 60 prosent av bettingbransjen forholder seg ikke til det norske regelverket, men driver fortsatt lovlig gjennom sin EU-lisens, rundet Andre Melchior Larsen av.

Rolf Hansen/post@casino.no

 

Kommentarer

kommentarer