Casino.no

Et klart Storting-flertall stemte tirsdag ja til videreføring av enerettsmodellen til Norsk Tipping, og samtidig fri flyt av milliardomsetning for de utenlandske spillselskapene. - Den beste løsninga akkurat nå, sa kulturminister Linda Hofstad Helleland fra Stortingets talerstol.

Fremtidens spillpolitikk uten endringer

Artikkel er publisert: 3. May, 2017 kl. 16:11

DEL:

Fremtidens spillpolitikk uten endringer

Et klart Storting-flertall stemte tirsdag ja til videreføring av enerettsmodellen til Norsk Tipping, og samtidig fri flyt av milliardomsetning for de utenlandske spillselskapene. – Den beste løsninga akkurat nå, sa kulturminister Linda Hofstad Helleland fra Stortingets talerstol. 

Stortinget skulle behandle regjeringen sin stortingsmelding “Alt å vinne – ein ansvarleg og akiv pengespelpoiltikk” som ble presentert rett før jul. Etter høringsrundene var det klart at spesielt Arbeiderpartiet og KrF ville gå enda hardere til verks mot de utenlandske spillselskapene, enn det kulturminister Linda Hofstad Helleland pekte på i stortingsmeldingen.

http://www.casino.no/2016/pengespill-monopolet/

http://www.casino.no/2017/pengespillreklame/

Fra talerstolen sparte heller ikke Arbeiderpartiets Arild Grande på konfekten. Foran en alt annet enn fullsatt stortingssal, hamret Grande løs på intensjonene han følte regjeringspartiene Høyre, FrP og Venstre hadde ved å ikke gå hardere til verks mot de utenlandske spillselskapene for å verne om Norsk Tipping og de spillavhengige. Grande beskyldte kulturminister Hofstad Hellelands partikollegaer for nærmest å holde jugekors på ryggen da de sluttet seg opp om vedtaket om videreføring av enerettsmodellen.

Arild Grande (Ap)

– Her hører vi regjeringspartiene sier de ønsker å verne om enerettsmodellen akkurat nå, men at de må vurdere den fortløpende. Om de spilleavhengige er første prioritet så undrer jeg meg over hvorfor regjeringspartiene ikke stemmer for samtlige forslag vi har kommet med for å nettopp verne om enerettsmodellen og de spilleavhengige. Vi mener regjeringen ikke har gjort nok for å stanse den ulovlige reklamen, kjendisene som utfører reklamejobben og at lotteritilsynet ikke har fått gode nok verktøy til å stoppe de utenlandske spillselskapene, tordnet Arild Grande fra talerstolen.

Arbeiderpartiet og KrF spilte inn en lang rekke med forslag, der blant annet IP-blokkering av spillselskap, strengere krav til bankene om å stanse pengeoverføringer til og fra de utenlandske spillselskapene og stans i all tv-reklame i tillegg til utvidede fullmakter til Lotteritilsynet var blant punktene. I tillegg spilte KrF inn et forslag om å stanse oljefondets investeringer i de utenlandske spillselskapene.

Høyre-politiker Kårstein Løvås var blant de som argumenterte for at tidspunktet var rett for å verne om enerettsmodellen, og ikke slippe inn de utenlandske spillselskapene i et regulert lisensregime som en allerede har i Danmark – og snart i Sverige.

– Den modellen vi vedtar i dag er den som best ivaretar de politiske målene akkurat nå, men det betyr ikke at noe er fredet til evig tid. Det vil være politisk uansvarlig å hevde det i en bransje som har endret seg enormt de siste 10 årene, og som fortsatt er inne i en rivende teknisk utvikling. Vi kan om noen år se på erfaringene fra Sverige og Danmark har allerede vært regulert noen år. Det er 14 år siden norsk spillpolitikk sist hadde en gjennomgang politisk, men det er ikke sikkert det går like mange år til vi må se på dette på nytt, sa Kårstein Løvås fra Høyre blant annet fra talerstolen.

Regjeringen avviste altså de mest inngående grepene for å vanskeliggjøre virksomheten til spillselskapene. Fra talerstolen ble det antydet at Lotteritilsynet kunne få anledning til å feste en advarsel på skjermen i form av en pop up ved innlogging til utenlandske spillselskap. Hvorvidt dette er teknisk mulig, og om ikke de samme spillselskapene finner effektive mottrekk ala pengeoverføringsforbudet – vil være en debatt som trolig kommer de nærmeste månedene.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland var glad et markant flertall i Stortinget stilte seg bak vedtaket tirsdag ettermiddag.

– Jeg er veldig glad vi enes om å fortsette med enerettsmodellen, og Stortinget sier klart og tydelig fra om at de spilleavhengige er viktigst, sa kulturminister Linda Hofstad Helleland fra talerstolen.

Dermed er det business as usual for de utenlandske spillselskapene og Norsk Tipping. De siste årene har pengespilldebattene ofte handlet mer om formålet enn hvordan pengestrømmen til Norsk Tipping skjer i praksis. Det tok også mye av taletida i Stortinget tirsdag, der spesielt Arbeiderpartiet var opptatt av å sikre inntektene til fellesskapet gjennom enerettsmodellen til Norsk Tipping.

Rolf Hansen/post@casino.no

 

Kommentarer

kommentarer