Casino.no

Lisensordning viktig for svenskene Statssekretær og jurist Alejandro Firpo er den svenske regjeringens ansvarlige for pengespill-spørsmål. 1. januar 2019 vil vårt naboland starte reguleringen av markedet gjennom lisensordningen. Noe en samlet bransje mener er viktig kommer raskest mulig.

Lisensordning viktig for svenskene

Artikkel er publisert: 27. Sep, 2017 kl. 16:35

DEL:

Lisensordning viktig for svenskene

Statssekretær og jurist Alejandro Firpo er den svenske regjeringens ansvarlige for pengespill-spørsmål. 1. januar 2019 vil vårt naboland starte reguleringen av markedet gjennom lisensordningen. Noe en samlet bransje mener er viktig kommer raskest mulig.

Det var under pengespill-konferansen Spelakademin tidligere i september den svenske kultur- og demokratiministeren Gunilla Carlsson kunne røpe at de jobbet mot å kunne åpne et nyregulert spillmarked 1. januar 2019.

Alejandro Firpo jobber som statssekretær for civilminister Ardalan Shekarabis, og har sitt ansvarsområde blant annet i det som gjelder pengespill-spørsmål. Firpo bekrefter over The Gambler Magazine at progresjonen i arbeidet med å omregulere det svenske pengespill-markedet vil være ferdigstilt i løpet av 2018, og at 1.1.2019 er datoen å merke seg for en samlet pengespill-bransje.

http://www.casino.no/2016/lisens-eller-ip-blokkert-i-sverige/

– Tidsskjema er tunet inn på at det nye regelverket skal være på plass den 1 januar 2019. Vi arbeider for å ha et utkast til ny lov på plass innen juletider, og en proposition i mars 2018, sier Alejandro Firpo til The Gambler Magazine.

Han er jurist og har bakgrunn fra Justisdepartementet som politisk rådgiver.

– Jeg setter pris på alle innspill og svar som har kommet inn, og jeg registrerer at det finnes et bredt syn i bransjen rundt hvor viktig det er at en lisensordning kommer på plass så snart som mulig, avslutter Alejandro Firpo.

http://www.casino.no/2017/svenska-spel-tjente-mest/

Pengespill-konferansen var nr 26 i rekkefølgen, der Svenska Spel sto som arrangør i Visby. Årets program gikk ut på å prøve å se 10 år frem i tid. Blant annet hadde man også satt opp et panel, der psykologer, folkehelsa, spillavhengige sin forening, og professor med forsking på konsekvenser av pengespill, fikk komme med sine vurderinger. Pengespillbransjen presenterte sine fremtidstanker rundt spillsikkerhet og spillerbeskyttelse for de med problematisk spill-adferd. Undertonen var innovasjonen som skjer rivende raskt i bransjen, og den digitale utviklingen har for lengst løpt fra dagens regelverk.

http://www.casino.no/2015/svenska-spel-taper-terreng-til-spillselskap-uten-lisens/

Prosessen mot å oppheve det svenske spillmonopolet startet 29. oktober 2015. Da ble Lotteriinspektionens daværende generaldirektør Håkan Hallstedt utnevnt til utreder for lisens-prosessen som så har fulgt. Bestillingen fra regjeringa var kort og godt å legge fram forslag på hvordan et lisensiert pengespillmarked ville fungere i praksis i Sverige.

Civilminister Ardalan Shekarabi har tidligere fullrost det grunnarbeidet Hallstedt har gjort.

– Håkan Hallstedt var den siste viktige puslebiten koblet opp mot pengespillspørsmålet, og jeg er glad vi fikk han på plass. Hallstedts kunnskap og integritet var helt nødvendig i reformarbeidet av spillmarkedet, sa civilminister Ardalan Shekarabi for et knapt år siden.

http://www.casino.no/2016/pengespill-monopolet/

Håkan Hallstedt presenterte sin utredning 31. mars, og aktører i pengespillbransjen og andre privatpersoner fikk frist frem til august med å komme med skriftlige innspill til arbeidet.

– Bakgrunn for utredningen er å ta tilbake kontrollen over pengespillmarkedet. I Sverige skal svenske lover også gjelde for de pengespillaktører som retter sin virksomhet mot svenske forbrukere, sa civilminister Ardalan Shekarabi i en pressemelding da.

Rolf Hansen/post@casino.no

 

 

 

 

 

 

Kommentarer

kommentarer