Casino.no

Lotteritilsynet trakk lotteri-lisenser Tre private lotteri-lisenser til en samlet årlig omsetningsverdi av 900 millioner kroner ble tildelt gjennom loddtrekning i Førde fredag. Den kontroversielle saksbehandlingen ga også to tapere i Strømmestiftelsen og Plan Norge.

Lotteritilsynet trakk lotteri-lisenser

Artikkel er publisert: 1. Oct, 2017 kl. 10:29

DEL:

Lotteritilsynet trakk lotteri-lisenser

Tre private lotteri-lisenser til en samlet årlig omsetningsverdi av 900 millioner kroner ble tildelt gjennom loddtrekning i Førde fredag. Den kontroversielle saksbehandlingen ga også to tapere i Strømmestiftelsen og Plan Norge. 

Som casino.no har skrevet tidligere er denne tildelingsformen så kontroversiell at ESA trolig på nytt vil fatte interesse for det norske spillmonopolet.

http://www.casino.no/2016/lotteri-lisenser/

“Loddtrekninga” fredag i Førde med 13,5 milliarder kroner i potten blir oppfattet som urimelig hos nesten alle søkerne til de gullkanta lisensene. Overskuddet fra disse lotteriene skal gå til frivillige organisasjoner som driver veldedig arbeid av ymse slag.

Lang prosess

Den etter hvert kontroversielle saken begynte å rulle i 2008, da den rødgrønne regjering viket bort fra enerettsmodellen og åpnet døra for Røde Kors sitt Pantelotteri. Dette har senere generert 100-talls millioner kroner til Røde Kors, men unntaket fra lovverket gjorde at Norge brøt med EUs krav om likebehandling av kommersielle aktører. Dermed ble en klage rettet inn mot overvåkingsorganet ESA, som blant annet passer på at Norge holder seg innefor EØS-avtalen.

Dette løste kulturminister Thorild Widvey i 2015 med å utlyse fem lisenser for private lotterier. I tillegg satte regjeringen bort saksbehandling og tildelingsprosess til Lotteritilsynet, og dermed trakk ESA saken mot Norge.

To av de seks lotterilisens-søkerne ble forhåndsgodkjent, en ble ikke akseptert i det hele tatt, og resterende fem av de totalt åtte søkerne ble etter flere behandlinger og anke-runder etter hvert godkjent. Dermed måtte Lotteritilsynet finne en løsning på hvordan fem lotterilisenser kunne tildeles med to søkere for mye.

Det hele endte opp med en mye omtalt loddtrekning med 1,5 milliarder årlige omsetningskroner i potten. Det ble det bråk av.

http://www.casino.no/2016/lotteritilsynet-far-kritikk-fra-alle-

Vinnere og tapere

Lisensene som lå i potten har en varighet på ni år, og loddtrekningen ga følgende tre vinnere. Hver av lisensensene har et årlig omsetningstak på 300 millioner kroner.

  • Stiftelsen WWF Verdens Naturfond og SOS-Barnebyer Norge Stiftelsen med entreprenør Novamedia Norsk Postkodelotteri AS
  • Right to Play med entreprenør FotoLotto AS
  • Regnskogfondet, Caritas Norge og Utviklingsfondet med entreprenør Donira AS

FotoLotto AS drives blant annet av tidligere Norsk Tipping direktør Reidar Nordby og hans sønn:

http://www.casino.no/2016/5487/

I tillegg fikk disse to veldedige organisasjonene hver sin lisens ved ordinær tildeling;

  • Norges Røde Kors med entreprenør Norsk Pantelotteri AS
  • Unicef-Komiteen i Norge med entreprenør Lottovate Limited

På “venteliste” som tapere av loddtrekninga står dermed:

  • Strømmestiftelsen med entreprenør Charitech AS
  • Plan Norge og Care Norge med entreprenør Charitech AS

 

 

 

 

 

Kommentarer

kommentarer