Casino.no

Mindre reklame for pengespill Eksperter ser for seg det kommende svenske lisens-regimet med mindre tv-reklame fra spillselskapene - og bedre beskyttelse for de som har uheldig spill-adferd

Mindre reklame for pengespill

Artikkel er publisert: 16. Nov, 2017 kl. 14:24

DEL:

Mindre reklame for pengespill

Eksperter ser for seg det kommende svenske lisens-regimet med mindre tv-reklame fra spillselskapene – og bedre beskyttelse for de som har uheldig spill-adferd

Det svenske pengespill-markedet skal omreguleres gjennom et lisens-regime, som tidligere er omtalt å åpne markedet i øst for flere aktører enn Svenska Spel 1. januar 2019.

http://www.casino.no/2017/lisensordning-er-viktig-svenskene/

I den anledning har et ekspert-utvalg sett på de sannsynlige konsekvensene dette vil få både for sluttbrukeren, spilleren – og ikke minst for prioriteringene de forskjellige europeiske spillselskapene vil foreta seg fram mot den datoen.

Flere av “spådommene” har vi allerede sett i utviklingen der de større spillselskapene kjøper opp mindre konkurrenter, for å fusjonere seg større i et pengespill-marked som høyst  trolig vil endre utseende om noen år.

Spillselskap som vil ha lisens for å konkurrere lovlig i det ny-regulerte markedet i Sverige må betale 18 prosent skatt av overskudd. Det er trolig inngangen på de endringer vi kommer til å få se.

http://www.casino.no/2017/svenska-spel-tjente-mest/

Den svenske skatte-satsen er betydelig høyere enn det spillselskapene i dag betaler på Malta. Den spiser direkte av bunnlinja, og dermed får vi allerede der høyst trolig se noe av det samme som har skjedd i blant annet England. Spillselskap vil fusjonere eller større vil kjøpe opp mindre aktører. Man får ellers økte kostnader og lavere inntekter, men møter dette med å øke totalomsetningen gjennom pengestrøm fra flere brands.

Man vil også  se en sterkere satsing på nettcasinoer, for det er der spillselskapene har sin største inntjening. Dette så Svenska Spel allerede i 2014, da de søkte om å lansere sitt eget online casino, men fikk da nei fra regjeringshold. 1. januar 2019 er det ventet at også den tidligere monopolisten vil ha et online casino-produkt å tilby sine kunder. Da vil ventelig tallet på svenske casino-spillere øke. Dette fordi Svenska Spel har langt flere registrerte kunder enn sine internasjonale spillselskap-konkurrenter.

Trykket på TV-reklame for pengespill har vært stort og økende over flere år, men vi ser allerede nå en noe annen holdning til dette hos enkelte spillselskap. I et svensk lisens-regime vil trolig trykket falle i takt med antall spillselskap som fusjonerer. Samtidig vil budsjettposten på tv-reklame bli mindre etter som inntjeningen blir lavere med skatteregningen som underlag. Dermed vil man trolig se mindre tv-reklame enn i dag. I 2016 ble massive 4 milliarder svenske kroner fyrt av på tv-reklame for nettcasinoene i de europeiske spillselskapene.

Dette underbygges også av den kampen spillselskapene i øyeblikket har om å skaffe seg best mulig markedsposisjon før lisensregimet trår i kraft. Det er hard kamp om kundene, og tøffere vil den bare bli.

Oppsiden med lisensregimet er det spillere med problematisk adferd som vil nyte best av. I en lisens ligger det nemlig krav om obligatoriske grenser som spillerne må sette selv i forhold til både tid og innsatser. Det blir også ulovlig for spillselskap uten lisens å markedsføre seg i Sverige, mens de med lisens vil måtte forholde seg til markedsføringsloven. Det blir også ulovlig å kontakte spillere som har selv-ekskludert seg.

Dette ligner mye på det danske lisens-verktøyet ROFUS:

http://www.casino.no/2016/hvem-er-rofus/

Dog har det svenske datatilsynet satt ned foten for et felles register der spillere kan selv-ekskludere seg, da de mener det bryter med personvernet.

Det største spørsmålet er knyttet opp mot framtida til affiliates- nettverkene som i dag strømmer nye spillere inn mot nettcasinoer. Her er det delte meninger. Noen peker på at lavere gevinstmarginer og færre spillselskap vil gi tøffere arbeidsvillkår får affiliates-bransjen. Dog om man ser mot Danmark, som har hatt et nesten samsvarende lisensregime som Sverige nå åpner de siste fem åra, så har både europeiske spillselskap, Danske Spil og affiliates-nettverkene hatt omsetningsvekst eller stabil posisjon i markedet.

Rolf Hansen/post@casino.no

 

 

 

Kommentarer

kommentarer