Casino.no

Monopolist-spillselskap mot historisk overskudd De to statseide norske monopol-spillselskapene Norsk Rikstoto og Norsk Tipping går mot nok et rekordår i spill- inntekter.

Monopolist-spillselskap mot historisk overskudd

Artikkel er publisert: 1. Nov, 2017 kl. 12:45

DEL:

Monopolist-spillselskap mot historisk overskudd

De to statseide norske monopol-spillselskapene Norsk Rikstoto og Norsk Tipping går mot nok et rekordår i spill- inntekter. 

For noen uker siden måtte Norges Idrettsforbund(NIF) slukøret se at det ble kutt i administrative overføringer i budsjettutkastet fra regjerningen. Idrettspresident Tom Tvedt trøstet seg dog med at overføringene fra Norsk Tippings overskudd så ut til å bli høyere enn noen sinne.

Det betyr at flere nordmenn spiller mer hos Norsk Tipping, og taper mer på sine pengespill hos det største statseide spillselskapet i Norge.

Det går også mot et godt år for stiftelsen Norsk Rikstoto, som tilbyr nordmenn pengespill på hest både nasjonalt og internasjonalt. Faktisk var tallene for 3. kvartal all time high, og det har aldri vært spilt mer på hest i Norge. Per 30. september er det omsatt hestespill for 2 918 292 000 kroner etter årets ni første måneder. Det er 43 millioner høyere enn i fjor, hvor NR solgte spill for rekordsummen 3 880 931 000 kroner. Driftsresultatet er per september er 7 millioner kroner høyere enn 2016.

http://www.casino.no/2016/fire-av-ti-uregistrerte-trav-gamblere/

Fjoråret var det beste i Rikstotos historie siden rekordåret 2012, og opp 4.5 prosent fra 2015. Paradokset er at omsetningsveksten stammer fra spill mot utlandet, fordi norsk hestepopulasjon er i fortsatt fall og løpstilbudet dermed har blitt dårligere.

– Vår vurdering er at markedet stadig ønsker flere «live» produkter. Dette betyr at dersom ikke vi tilbyr dette, kan vi risikere å miste omsetning også på egne arrangement. Dette er hovedgrunnen til at vi importerer spill fra utlandet som fyller vårt tilgjengelige spillvindu. Dette gir oss også mulighet til å eksportere norske løp til utlandet slik at internasjonale kunder kan spille til disse løpene, sier administrerende direktør Harald Dørum i en pressemelding.

Internasjonalt spill står for 1 132 millioner etter 3. kvartal. Motsatt vei har internasjonalt spill til norske løp økt fra 391 til 558 millioner.

http://www.casino.no/2016/ansvarlig-spill/

Ansvarlig spill

Norsk Rikstoto har inntil i fjor solgt pengespill uregistrert til alle kunder som har ønsket det. Man har altså kunne spille så mye man bare vil, og uten at Rikstoto vet hvem som leverer spillet. Motsatt av Norsk Tipping, der alt pengespill (bortsett fra flax-lodd) må skje registrert. Dette har blant annet skapt debatter rundt hvitvasking av svarte penger gjennom pengespill hos Norsk Rikstoto samt en stor utfordring for å begrense antall problemspillere.

Den nye konsesjonen som ble gitt av Landbruks- og matdepartementet blir dermed en stor utfordring for Rikstoto å implementere i sitt spill-system uten at det går på bekostning av inntjeningen. Spillsikkerheten står sentralt der alt spill skal skje registrert, og det skal være tapsgrenser. Dette systemet skal utvikles fortløpende og implementeres i 2017 og 2018.

Rikstoto har fått til 1. januar 2019 med å utarbide fremtidens sett med regler for ansvarlig spill – derav en fastsatt tapsgrense.

Rolf Hansen/post@casino.no

 

Kommentarer

kommentarer