Casino.no

Mener Norsk Tipping-monopolet bryter med EU-lover Den europeiske bransjeorganisasjonen for online spill peker på brudd i EØS-avtalen i et brev til Kulturdepartementet. Blant annet fordi Norsk Tipping med casinospill har økt annonsetrykket sitt.

Mener Norsk Tipping-monopolet bryter med EU-lover

Artikkel er publisert: 25. Apr, 2017 kl. 11:13

DEL:

Mener Norsk Tipping-monopolet bryter med EU-lover

Den europeiske bransjeorganisasjonen for online spill peker på brudd i EØS-avtalen i et brev til Kulturdepartementet. Blant annet fordi Norsk Tipping med casinospill har økt annonsetrykket sitt.

European Gaming & Betting Association (EGBA) sin generalsekretær Maarten Haijer, skriver i brevet til Kulturdepartementet, at det norske spillmonopolet representerer et vesentlig hinder for EU-regulerte spillselskaper og bryter med EØS-avtalen.

Etter det casino.no forstår på ledende aktører i bransjen vil det kun være snakk om tid før EGBA tar ut søksmål mot Norge i EU-domstolen. Man mener det norske spillmonopolet er i strid med EU-retten, der det blant annet pekes på at Norsk Tipping har økt sitt reklametrykk mot nordmenn betydeleg de siste år. Spillselskapene peker også på det faktum at Norsk Tipping har økt sin satsing på casinospill.

Nylig inngikk Norsk Tipping avtale med spillleverandøren Every Matrix. Noe en samlet i-Gaming bransje finner oppsiktvekkende, da denne plattformen er den samme som leverer casinospill og slots til flere av de utenlandske spillselskapene.

Brevet fra EGBA kommer i etterkant av Lotteritilsynets iherdige dialog med det britiske medietilsynet om å få stanset all bettingreklame vi tv-rutene inn mot Norge. Der fikk norske myndigheter avslag, fordi britene ikke kunne se at gjeldende praksis brøt med lovsettet tv-kanalene skal innrette seg etter. Siden de er stasjonert i London, er det britisk lovgiving som gjelder.

Dette fikk Ap og KrF til å varsle at de ville prøve å stenge ned signalene til tv-kanalene som sendte spillreklame fra utlandet – om de kom i regjering til høsten:

http://www.casino.no/2017/fotballforbundets-milliardavtale/

http://www.casino.no/2017/pengespillreklame/

Brevet dukket opp i postkassen til kulturdepartementet rett før helgen. Det er samme helg som Lotteritilsynet varslet at nordmenn ikke ville kunne gjøre innskudd eller ta ut gevinster fra flere utenlandske spillselskap. Pressemeldingen fra Førde ble rått slukt av et samlet norsk presskorps, men viste seg som ventet å være tett på fake news. Kontoene som Lotteritilsynet har fått norske banker til å sperre, er kontoer som ikke lenger er i bruk – og som stammer fra det mislykkede betalingsforbudet ble innført i 2010.

Mandag foretok blant annet Bergene Tidende ei ringerunde til de utenlandske spillselskapene, som alle kunne melde at norske kunder både kunne sette inn penger og heve gevinster. Alle innskudd sto trygt på spillekonto var tilbakemeldingen fra samtlige spillselskap.

EGBA sendte et brev til Lotteritilsynet 19. april der de pekte på at betalingsforbudet var et brudd på EØS-reglene, og Lotteritilsynet har foreløpig ikke kommentert dette. Det som foreløpig har blitt sagt, er at det statlige kontrollorganet skal ettergå spillselskapene på nytt for å finne nye kontonummer de kan sperre.

Stortinget skal behandle regjeringens stortingsmelding om pengespill tirsdag 2. mai. Der er det små forhåpninger blant de andre spillselskapene om at det åpnes for regulering av det norske pengespillmarkedet. Det som dog kan snu opp ned på regjeringens forslag til ny lov, er om EU-domstolen finner det norske monopolet ulovlig. I tillegg vil trolig svenskenes regulering av spillmarkedet i 2019, som forøvrig er i samme gate som Danmark, skape enda mer trykk mot norske politikere for å på nytt vurdere om spillmonopol er rett vei å gå for å ivareta både spillsikkerhet og de som har uheldig spilladferd.

http://www.casino.no/2017/politiske-partier-raker-inn-spilleautomat-millioninntekter/

http://www.casino.no/2017/norsk-tipping-spillsikkerhet/

Rolf Hansen/post@casino.no

Kommentarer

kommentarer