Casino.no

Norsk Tipping-spill stemples som fiasko Pengespillet Nabolaget har tapt 158 millioner kroner siden oppstarten i 2015. De ti humanitære organisasjonene som skulle høste av overskuddet kritiserer, Norsk Tipping for å ikke ha mottatt ei krone i støtte på to år.

Norsk Tipping-spill stemples som fiasko

Artikkel er publisert: 14. Aug, 2017 kl. 14:31

DEL:

Norsk Tipping-spill stemples som fiasko

Pengespillet Nabolaget har tapt 158 millioner kroner siden oppstarten i 2015. De ti humanitære organisasjonene som skulle høste av overskuddet kritiserer, Norsk Tipping for å ikke ha mottatt ei krone i støtte på to år.

Allerede åpningsåret gikk Norsk Tipping-spillet Nabolaget med 160 millioner kroner i underskudd. Hovedgrunnen er å finne i uventa høye etablerings- og driftskostnader. I tillegg en premieprofil som var for høy i forhold til hva spillet faktisk omsatte for. Tidlig gikk man derfor ned fra 2 til 1 ukentlig trekning.

http://www.casino.no/2015/halve-nabolaget-forsvinner/

Grepene var med på å gi et marginalt overskudd på 2 millioner kroner i 2016. Dog besluttet Kulturdepartementet at ingenting skulle utbetales til de 10 humanitære organisasjonene, som er mottakere av overskuddet fra Nabolaget. Overskuddet gikk i stedet til å dekke inn tapene fra oppstartsåret. 10H som mottakerne kalles, reklamerte for spillet i en tidlig fase, og er alt annet enn fornøyd med utviklingen pengespillet har hatt. Røde Kors, Flyktninghjelpen og Redd Barna er blant organisasjonene, der flere har budsjettert med overskudd fra Nabolaget.

– At Norsk Tipping ikke har klart å generere overskudd etter flere års drift, oppfatter vi som et stort paradoks, sammenlignet med andre spilloperatører som for eksempel bingo. Der er formålene garantert overskudd uavhengig av resultat, sier generalsekretær Arnstein Grendahl i Norges Handikapforbund (NHF) til Dagens Næringsliv.

NHF er en annen av organisasjonene i 10H.

Også politisk kommer det kritiske bemerkninger til Nabolagets uheldige utvikling. Arild Grande (Ap) er en av stortingspolitikerne som reagerer på at intensjonene med Nabolaget foreløpig ikke har slått til.

– Jeg vil gjerne at vi får en nærmere orientering om hva som er årsaken til at de ikke har klart å sørge for overskudd. Da spillet ble etablert, forutsatte vi at dette skulle skaffe penger til frivilligheten, sier han til avisen.

Arild Grande

En kollega i familie- og kulturkomiteen er enda tydeligere:

– Her har man rett og slett bommet fullstendig, sier Geir Bekkevold (KrF).

Leder i komiten er Svein Harberg (H). Han mener man må vurdere om Nabolaget har livets rett som pengespill.

– Her må Norsk Tipping sette seg ned, se hva som gjør at det blir så store underskudd og rett og slett vurdere om spillet har livets rett. I et spillmarked i stadig endring og med større press fra utenlandske aktører, er det vanskelig å etablere nye spill. Det er alltid en risiko med å sette i gang inntektsbringende tiltak. Noen ganger gir det uttelling, andre ganger gjør det ikke det, sier Harberg.

Norsk Tippings kommunikasjonsdirektør Tonje Sagstuen, mener Nabolaget har livets rett, men trenger tid på seg til å få fotfeste i et krevende marked.

– Nabolaget er ett av flere initiativ for å nå både gamle og nye lotterikunder. Da er det viktig å være tålmodig og jobbe i et langsiktig perspektiv. Vi legger likevel ikke skjul på at vi hadde høyere forventninger til spillet, og det er ikke vanskelig å forstå skuffelsen over at det foreløpig ikke er blitt overskudd av Nabolaget, sier Tonje Sagstuen.

Norsk Tipping leverte i 2016 rekordoverskudd på nytt etter flere gode omsetnings-år. Salg av lykkespill eller lotteri er en sterk bidragsyter til dette. 2016-talla toppa året før med over 1 milliard kroner.

Rolf Hansen/post@casino.no

 

 

 

 

Kommentarer

kommentarer