Casino.no

Truer med å stenge TV-kanaler med pengespillreklame Det britiske medietilsynet nekter å etterkomme norske myndigheters anmodning om å stanse de utenlandske spillselskapenes tv-reklame. - For dårlig, sier Anette Trettebergstuen (Ap) og KrF. De vil prøve å stenge tv-kanalene med bettingreklame for norske seere, om de kommer i regjering til høsten.

Truer med å stenge TV-kanaler med pengespillreklame

Artikkel er publisert: 13. Apr, 2017 kl. 15:13

DEL:

Truer med å stenge TV-kanaler med pengespillreklame

Det britiske medietilsynet nekter å etterkomme norske myndigheters anmodning om å stanse de utenlandske spillselskapenes tv-reklame. – For dårlig, sier Anette Trettebergstuen (Ap) og KrF. De vil prøve å stenge tv-kanalene med bettingreklame for norske seere, om de kommer i regjering til høsten. 

Etter at regjerningen slapp stortingsmeldingen Alt å vinne – Ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk, rett før jul, har denne nå vært ute på høring. Som en videreføring av denne har blant annet norske myndigheter intensivert sitt arbeid i forhold til tv-reklamen de mener er ulovlig fra de utenlandske spillselskapene. Denne er å finne på kanaler som blant annet sender fra Storbritannia, og norske Lotteritilsynet har da slitt med å komme rundt Sendelandsdirektivet.

http://www.casino.no/2016/pengespill-monopolet/

Nå har medietilsynet i Storbritannia, Ofcom, sagt nei til å stanse ulovlig spillreklame på norske tv-kanaler som TV 3, Max og Viasat 4. Dette fordi kanalene er underlagt regelverket i England hvor de har sine hovedkontor. Ofcom sier også nei til å kun tillate bettingreklame etter klokka ni om kvelden.

For passiv regjering

Familie og Kulturkomiteen på Stortinget kom rett før påske med sin innstilling til saken som skal behandles i Stortinget 2. mai. Der går det tydelig fram kritikk mot regjeringens strategi og arbeid inn mot britiske myndigheter. For dullete rett og slett.

KrF mener at regjeringen har vært for passiv, og krever at de tar sterkere virkemidler i bruk for å beskytte de spilleavhengige.

– Regjeringen har vært for lite offensiv i sine forsøk på å stoppe denne ulovlige tv-reklamen. Det er et alvorlig tankekors at disse selskapene bruker over 700 millioner kroner i året til reklame på «norske» kanaler, noe som også er med på å undergrave Norsk Tippings overskudd til idretts- og kulturformål, sier Geir Jørgen Bekkevold, nestleder i familie- og kulturkomiteen på Stortinget til avisa Klassekampen.

http://www.casino.no/2015/oljefondet-gambler-pa-casino/

Ordstyrer for denne komiteen er Anette Trettebergstuen, og Arbeiderpartiet og KrF la inn flere forslag til tøffe innstramminger.

Ap og KrF ber regjeringen om å utløse den såkalte omgåelsesprosedyren som ligger innbakt i EU-direktivet om audiovisuelle medietjenester. Denne åpner for at et medlemsland kan stenge en tv-kanal, men bare såfremt det kan bevises at hensikten med å etablere seg i utlandet har vært å omgå lovverket i landet som kanalen retter seg mot.

Dette har aldri blitt prøvd tidligere – trolig fordi bevisbyrden er svært utfordrende å få gjennomslag for.

Dette skremmer ikke Arbeiderpartiet og Trettebergstuen. Dersom partiet kommer i regjering til høsten, blir omgåelsesprosedyren iverksatt, lover hun ovenfor Klassekampen.

– Det er ingen tvil om at regjeringen har vært for passive i sine forsøk på dialog. Dette er en siste utvei vi mener må forsøkes. Når AMT-direktivet reforhandles, forventer vi også en mer aktiv regjering, slik vi skriver i merknadene, sier Trettebergstuen til avisa.

Rolf Hansen/post@casino.no

Kommentarer

kommentarer