Casino.no

Elisabeth Ege i Akan Kompetansesenter mener Postkodelotteriet vil øke spilleavhengigheten i Norge, og synes det er beklagelig at toneangivende humanitære organisasjoner støtter lotteriet. Bilde: Akan kompetansesenter

Debatten går om Postkodelotteriet

Artikkel er publisert: 18. feb, 2014 kl. 15:12

DEL:

Den 11 februar la Elisabeth Ege (Direktør, Akan kompetansesenter) ut et innlegg på Dagsavisens nettsider hvor hun kritiserer norske ideelle organisasjoner for å støtte Postkodelotteriets etablering i Norge. Styreleder i Postkodelotteriet, Sandro Parmeggiani, tar til motmæle.

I innlegget «Avhengighet» på Dagsavisen Nye Meninger sier Ege at hun ønsker at de ideelle organisasjonene «var sitt samfunnsansvar bevisst, og at de ikke gjør seg avhengige av pengespill som inntektskilde.»

Hun påpeker at hun har forståelse for organisasjonenes (som inneholder blant annet UNICEF, WWF, Framtiden I Våre Hender m.fl.) velvilje, men påpeker at etableringen av Postkodelotteriet vil føre til mer spilleavhengighet i befolkningen.

Det originale innlegget fikk kommentarer på Dagsavisen, blant annet av en debattant som påpekte at Norsk Tipping lanserer «Nabolotteriet» etter tilsvarende modell, og at NT angivelig driver minst like sterk markedsføring i Norge som Postkodelotteriet gjør i Sverige. Ege svarer:

– Du [debattanten, red. anm] sammenligner Postkodelotteriet med Norsk Tipping. Vi har tidligere ropt varsko om Norsk Tippings nettspill, og en ny aggressiv aktør gjør det ikke bedre. Når vi sier at økt tilgjengelighet gir økt forbruk og økt avhengighet, bygger det på forskning og erfaring.

«Feil om spilleavhengighet»

Parmeggiani, som er styreleder i Postkodelotteriet, svarer i innlegget «Feil om spill», som ble publisert i Sarpsborg Arbeiderblad og Dagsavisens nettsider. Han åpner skarpt med å antyde at Eges innlegg først og fremst fremstår som et ideologisk forsvar for Norsk Tipping og enerettsmodellen, fremfor å være en saklig kritikk av Postkodelotteriet.

Sandro Parmeggiani er styreleder i Postkodelotteriet. Han mener at erfaringer fra virksomhet i andre land kan bevise at spillet deres ikke skaper avhengighet. Bilde: Norsk Postkode Lotteri

Styrelederen antyder at Postkodelotteriet ikke kommer til å skape ytterligere spillavhengighet. Dette begrunnes med at det så langt ikke har vært et eneste tilfelle av diagnosen som har bakgrunn i Postkodelotteriet. Dette til tross for at lotteriet allerede er etablert i Nederland, Sverige, og England. Han viser også til spillets grunnleggende mekanismer som en forebyggende faktor:

– Spillebeløpet er lavt, [det er] klare begrensninger i antall lodd man kan kjøpe, og ikke minst, tiden fra kjøp av lodd til trekning og omsider gevinst, er altfor lang, sriver Parmeggiani i Sarpsborg Arbeiderblad

Trygt, morsomt og spennende

Ifølge Parmeggiani kan nordmenn forvente seg et TV-program sammen med Postkodelotteriet, slik de allerede har i f.eks. Sverige.

– Det lotteriet vi skal bygge i Norge er trygt, morsomt og spennende, og komplettert med et TV-program som i de land det vises i dag er en stor seersuksess. De som vinner gjør det sammen med sine naboer, hvilket øker samhørigheten og gleden. Men de store vinnerne er de av Elisabeth Ege kritiserte humanitære organisasjonene, skriver Parmeggiani til Sarpsborg Arbeiderblad.

Han avslutter innlegget med å vise til Postkodelotteriets bidrag til samfunnsnyttige og humanitære formål, som er alt annet enn lavt.

– Vi har, etter mange års hardt arbeid, blitt verdens nest største private giver til humanitære og sosiale formål – etter Bill og Melinda Gates Foundation. I Sverige delte Postkodelotteriet i fjor ut over en milliard kroner – til 44 glimrende organisasjoner. Vi gleder oss til å gjøre det samme her i Norge!

Kommentarer

kommentarer