Casino.no

"Tribal Gaming" er et utbredt fenomen i USA.

Indianere og Casino

Artikkel er publisert: 19. feb, 2014 kl. 13:06

DEL:

I moderne tid har det vokst frem en rekke casino drevet av «Native Americans» i USA. Vi i Casino.no ble litt nysgjerrige på historien bak dette fenomenet, og gjorde litt research på nettet. Her er hva vi lærte!

Casino-fenomenets historiske røtter kan spores tilbake til tidlig på 70-tallet, da et ektepar i Minnesota fikk krav om eiendomsskatt fra sine lokale myndigheter. Ekteparet, Russell og Helen Bryan, bodde i en bobil på et indianer-reservat, og hadde aldri fått et slikt krav tidligere. De tok dermed kravet til retten, hvor de tapte både lokalt og på Minnesota-nivå. Når de derimot anket til den amerikanske høyesterett, tok saken en helt ny vending.

En enstemmig høyesterett kom nemlig til den konklusjon at statene hadde ingen autoritet til å regulere indianernes aktiviteter på egne reservasjoner. Professor Kevin K. Washburn, ekspert på spill-lovverk, har sagt at med dette lå alt til rette for at indianerne skulle tilby spill. Få år etter høyesteretts dom hadde såkalte «Indianer-casino» og bingohaller drevet av indianere (også kalt Tribal Gaming) dukket opp i mange forskjellige reservat forskjellige steder i USA.

Fremveksten var ikke ukontroversiell. Mange casino tilbød premier som var vesentlig høyere enn den maksimale grensen angitt i deres respektive stater. Statene var bekymret over at indianer-casino ville ha en vesentlig konkurransefordel over andre spilltilbydere, som var strengere regulert.

IGRA

Den amerikanske kongressen godkjente i 1988 «Indian Gaming Regulatory Act» (IGRA) og fikk den signert av daværende president Ronald Reagan. Dette impliserte at indianer-stammene hadde full suverenitet over egne land og derav tillatelse til å drive casino, men at indianerne og statene måtte komme til enighet på forhånd (en såkalt Tribal-state compact), samt at de føderalene myndighetene hadde autoritet til å regulere casino-spillingen.

San Manuel Indian Bingo and Casino i California er over 44000 kvadrameter og det nest største indianercasinoet i USA.

Etter IGRA økte inntektene fra indianernes casino voldsomt. Inntektene gikk fra 100 millioner dollar i 1988 til hele 16,7 milliarder dollar i 2006.

Senere tid

Det har vært en viss innstramning i senere tid. I 2006 introduserte den amerikanske kongressen en lov for å beskytte egne casino-interesser mot indianerstammer som ikke er i reservat. Det amerikanske Bureau of Indian Affairs har også fått press på seg for å være stramme inn både regulering og antall godkjennelser for nye casino.

Per 2012 er det totalt 460 spillesteder i USA som går under kategorien «Indian gaming establishments». Industrien har gitt bedre kår til mange indianerstammer, som har fått mer midler til å tilby sine stammer med bedre offentlige tjenester som skoler og infrastruktur.

Kommentarer

kommentarer