Casino.no

Går mot lodd-trekning om 5 lotteri-lisenser

Artikkel er publisert: 11. nov, 2016 kl. 9:33

DEL:

Går mot lodd-trekning om 5 lotteri-lisenser

Regjeringen lyste i 2015 ut fem lotteri-lisenser for private aktører til en samlet verdi av 1,5 milliarder kroner. Foreløpig er det seks godkjente søknader, og det ender trolig med en høyst kontroversiell loddtrekning som vil vekke ESAs oppmerksomhet.

Denne saken begynte å rulle i 2008, da den rødgrønne regjering viket bort fra enerettsmodellen og åpnet døra for Røde Kors sitt Pantelotteri. Dette har senere generert 130 millioner kroner til Røde Kors, men unntaket fra lovverket gjorde at Norge brøt med EUs krav om likebehandling av kommersielle aktører. Dermed ble en klage rettet inn mot overvåkingsorganet ESA, som blant annet passer på at Norge holder seg innefor EØS-avtalen.

Dette løste daværende kulturminister Thorild Widvey i 2015 med å utlyse fem lisenser for private lotterier. I tillegg satte regjeringen bort saksbehandling og tildelingsprosess til Lotteritilsynet, og dermed trakk ESA saken mot Norge.

Nå kan den norske enerettsmodellen på nytt havne i søkelyset til ESA, for Lotteritilsynet har ikke klart å håndtere saksbehandlingen rundt de fem nevnte lisenser. Faktisk ender trolig hele tildelingsprosessen opp i en loddtrekning om totalt 1,5 milliarder kroner årlig.

Casino.no omtalte saken i sommer, da Lotteritilsynet fikk kritikk fra flere av søkerne for sin saksbehandling – og ikke minst frykten for at de kunne miste lisensen ved loddtrekning:

http://www.casino.no/2016/lotteritilsynet-far-kritikk-fra-alle-hold/

Casino.no kontaktet Lotteritilsynet igjen denne uken, og det er ingenting som tyder på at tildelingsprosessen ender med annet enn loddtrekning:

– 6 søknader er pregodkjent. 1 søknad er påklaget til Lotterinemnda, og vil bli sett på av oss i løpet av november. Loddtrekning kan ikke skje før alle saker er ferdig behandlet, så det er litt vanskelig å si eksakt når det vil finne sted, sier seniorrådgiver Tore Bell i Lotteritilsynet.

En loddtrekning om de fem lotteri-lisensene, som hver for seg har et årlig omsetningstak på 300 millioner kroner, vil trolig være så kontroversielt at ESA på nytt hever stemmen overfor norske myndigheter. De to hovedgrunnene til at det norske spillmonopolet kom i ESAs søkelys var først og fremst forskjellsbehandlingen der private lotterier ikke likestilles med Norsk Tipping sine lotterier. Det andre er at den norske regjering ved Kulturdepartementet er eier av monopolist-aktøren i det norske pengespillmarkedet, og samtidig er den regulerende myndighet i tildelingen av de fem lotteri-lisensene.

Rolf Hansen/post@casino.no

Kommentarer

kommentarer