Casino.no

- Norsk Tipping-reklame kan bli mindre Statssekretær Bård Folke Fredriksen, mener Norsk Tippings og Rikstotos reklametrykk også må vurderes, parallelt med et reklame forbud på TV for de utenlandske spillselskapene.

– Norsk Tipping-reklame kan bli mindre

Artikkel er publisert: 11. jan, 2018 kl. 13:19

DEL:

– Norsk Tipping-reklame kan bli mindre

Statssekretær Bård Folke Fredriksen, mener Norsk Tippings og Rikstotos reklametrykk også må vurderes, parallelt med et reklame forbud på TV for de utenlandske spillselskapene. 

Regjeringen vil forby reklame for utenlandske pengespill på kommersielle norske TV-kanaler som omgår norske regler ved å sende fra utlandet. Omfanget av pengespillreklame er økende. Medietilsynet anslår at utenlandske pengespillselskaper i 2017 brukte 866 millioner kroner på markedsføring mot norske forbrukere. I tillegg kommer Norsk Tipping og Rikstoto sin reklame.

Regjeringen vil ha bort TV-reklamen fra de utenlandske pengespillselskapene. Dette gjennom et forbud, som starter med arbeidet å endre lovene på området. Målet er å få lovendringene til behandling i stortinget før sommeren.

Det kan også få konsekvenser for de norske statseide spillselskapene Norsk Tipping og Rikstoto.

– Dersom dagens betydelige markedsføringstrykk fra de uregulerte aktørene avtar, er det naturlig å vurdere omfanget av markedsføring fra Norsk Tipping og Norsk Rikstoto, sier statssekretær Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet.

http://www.casino.no/2016/pengespill-monopolet/

Norsk Tipping-reklame

TV-husene MTG og Discovery eier blant annet kanalene TV3, Viasat4, Max og Eurosport Norge. Det er snakk om betydelige inntekter disse kanalene vil miste. Samtidig som begge mediehus sitter på tunge tv-rettigheter, der pengespill-reklame er en naturlig del av finansieringen av oppkjøpene.

Folke Fredriksen streker under at regjeringen ikke skal lage nye lover. Bare tilpasse de eksisterende. Det for å gi bedre beskyttelse for sårbare spillere, og gi likere villkår for TV-kanalene.

–  Denne saken gjelder ikke innføring av et nytt forbud. Det er  et spørsmål om å håndheve det eksisterende forbudet mot pengespillreklame i Norge på en konsistent måte. Med de nye tiltakene mot pengespillreklame, vil de norske tv-kanalene og de utenlandske tv-kanalene operere på like vilkår, sier Folke Fredriksen videre.

I Storbritannia har man hatt et «vannskille» for pengespill-reklame. Det var Tony Blair-regjeringen, som i 2005 åpnet opp for å lette på dette. TV-kanalene har i utgangspunktet bare hatt anledning til å sende pengespill-reklame etter klokka 21, for å beskytte barn og unge. Blair ville at Storbritannia skulle bli en stormakt innen online-gambling. Derfor ga han også tillatelse til TV-selskapene, om å sende pengespill-reklame i forbindelse med direkteoverførte idrettsarrangement.

I flere lisens-debatter i Norge de siste åra har dette vannskillet vært nevnt som en mulighet ved regulering av det norske pengespill-markedet. Pengespill-reklame om natta har blant annet vært spilt inn fra de utenlandske spillselskapene. Det er ikke aktuelt med et norsk «watershed». Totalforbud er målsetningen.

–  Det er allerede forbudt å reklamere for pengespilltjenester som ikke har tillatelse i Norge. Disse pengespilltjenestene, og markedsføringen av dem, er forbudt for å redusere spilleproblemer, og for å beskytte sårbare spillere. Pengespillpolitikken i Norge og Storbritannia er svært forskjellige. Det gir derfor liten mening å sammenligne markedsføringsreglene for pengespill, forklarer Folke Fredriksen videre.

http://www.casino.no/2017/pengespill-stortingsmeldingen-nesten-alle-lever-godt-med/

Utvidet forbud

Forbudet mot reklamen er rettet mot distributører som Canal Digital og RiksTV. Kringkastningsloven dekker ikke den arenareklame store internasjonale mesterskap serverer seerne. Ved alle store konkurranser vil både reklame for internasjonale spillselskap og alkohol bli ekspandert for norske tv-seere. Folke Fredriksen forteller at politikerne nå ser på mulighetene for et større forbud. Som favner mer enn ren TV-reklame.

– Stadionreklame er ikke regulert av kringkastingsloven. En del av arbeidet som skjer nå går ut på å vurdere om hjemmelen i kringkastingsloven bør utvides for også å dekke andre former for markedsføring enn de rene reklameinnslagene. Dette kan for eksempel være sponsing og produktplassering, sier statssekretær Folke Fredriksen.

Han frykter ikke et forbud bare vil flytte pengespillreklamen over på andre plattformer nordmenn ofte besøker. Sosiale medier og nettsider for eksempel.

– TV er et medium som en stor del av befolkningen bruker daglig, og det er særlig relevant for sport og idrett. Jeg mener derfor at tiltak som kan stanse pengespillreklamen på tv vil være viktig, og ha en positiv effekt. Innhold på sosiale medier og nettsider rettet mot norske forbrukere er også underlagt norsk markedsføringslovgivning. Reklame for ulovlige pengespill er ulovlig også her, understreker Folke Fredriksen.

AMT-direktivet har hittil stoppet norske politikere i å få bort pengespill-reklamen fra de internasjonale spillselskapene. For det er ikke første gang en norsk regjering tar tak i temaet. Kommer Norge i konflikt med EUs direktiv for audiovisuelle medie­tjenester også denne gang?

– EU-kommisjonen har gitt signaler om at pengespillreklame ikke er fullt ut harmonisert av AMT-direktivet. I utkastet til revidert AMT-direktiv er det dessuten tatt inn en tekst som underbygger dette. På denne bakgrunnen mener vi å ha et handlingsrom for nasjonale tiltak for å stanse slik reklame. Uten at det vil være i strid med direktivet, avslutter statssekretær Bård Folke Fredriksen.

Rolf Hansen/post@casino.no

 

Kommentarer

kommentarer